logo shapca chess

Проекти

КОНЦЕПЦІЯ

Громадянської соціальної реформи

Необхідність проведення комплексної соціальної реформи в Україні обумовлена багатьма чинниками, серед яких як загальносвітові: продовження середнього віку та старіння населення, так і суто українські: неефективні системи соціального, зокрема пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, захисту дітей та непрацездатних; великий рівень «тінізації» економіки тощо.

Стан соціального забезпечення в Україні наближається до критичного, причому цьому сприяють помилкові намагання збудувати в Україні європейську, а точніше німецьку модель соціальної системи, яка по-перше не є природною для України, оскільки вона склалась внаслідок довготривалого протистояння потужних профспілок та роботодавців, де держава виступала в якості арбітра, а, по-друге, передбачає наявність високого рівню громадянської самосвідомості населення та низького рівню корупції, чого немає наразі в Україні. До того ж, європейські соціальні системи загалом зараз знаходяться в кризовому стані(звичайно не в такому, як в Україні).
Виходячи з зазначеного вище:

Мета проведення соціальної реформи в Україні – створення нової моделі соціального забезпечення громадян України, яка буде здатна забезпечити мінімально належний соціальний захист громадян України за простою та транспарентною формулою, водночас з ефективним соціально-економічним розвитком; створити стимули для саморозвитку громадян України, відтворення та розвитку здорової української нації.

Необхідними передумовами проведення ефективної соціальної реформи в Україні є забезпечення ефективної взаємодії між громадянами та органами влади та місцевого самоврядування, максимальної прозорості діяльності державних установ та організацій та взагалі максимальної прозорості суспільних відносин.

Одними з головних умов створення в Україні ефективної системи соціального забезпечення є:

- створення повноцінних відкритих реєстрів громадян, нерухомого майна та землі; впровадження персональних ID–карт (електронних паспортів з біометричними даними і цифровим електронним підписом);

- поступовий перехід до системи виключно безготівкових стосунків, навіть у сфері правовідносин між громадянами, забезпечення максимальної прозорості фінансових потоків (при відповідному технічному забезпеченні цих процесів з боку держави) - нинішній рівень розвитку технологій це дозволяє.

Базові ідеї Концепції проведення соціальної реформи в Україні:

- визначення держави як суб'єкта відносин з громадянами і регулятора інших соціально-економічних відносин ;

- відмова від системи тристороннього соціального партнерства, натомість стимулювання розвитку двостороннього соціального партнерства;

- впровадження системи прямого державного соціального страхування громадян з персональною накопичувальною і солідарною складовими і поступовим зменшенням долі останньої до 50%, при стимулюванні недержавних механізмів соціального страхування у рамках двостороннього соціального партнерства;
- визначення статусу організацій державної системи соціального страхування(в тому числі пенсійного), як державних страхових організацій зі специфічним характером страхового випадку, позбавлення їх всіх непрофільних функцій;- визначення пенсії за віком єдиним специфічним страховим випадком Пенсійного фонду (до створення Єдиного соціального фонду), визначення джерелом будь-яких специфічних пенсійних виплат, які встановлюються державою, державного бюджету;

- впровадження єдиного соціального внеску, який сплачують безпосередньо громадяни та впровадження системи соціальних виплат безпосередньо організаціями державної системи соціального страхування;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні не вище 15% від доходу без обмеження суми, з якої має бути сплачений єдиний соціальний внесок, встановлення фіксованих розмірів єдиного соціального внеску для тих, хто працює за спрощеною системою оподаткування;

- забезпечення прозорості відносин організацій державної системи соціального страхування з громадянами;

- впровадження системи обов’язкового медичного страхування в рамках єдиного соціального страхування, збереження при цьому базового мінімуму медичних послуг, які надаються безкоштовно, визначення граничних розмірів страхових виплат за типом та характером наданих послуг, а не за місцем чи джерелом їх надання;

- впровадження стимулів для розвитку добровільного медичного страхування;

- впровадження в системі соціального страхування стимулів для саморозвитку і оздоровлення громадян і системи франшиз для ведучих нездоровий спосіб життя;

- впровадження системи стимулів для збільшення віку фактичного виходу на пенсію за віком, з можливим поступовим фактичним збільшенням пенсійного віку через застосування франшиз;

- у рамках реєстру громадян створення підреєстрів дітей і непрацездатних з визначенням необхідного біологічного мінімуму споживання і мінімуму необхідних послуг(для дітей ще і стандартів розвитку);

- створення державної системи забезпечення надання визначеного необхідного біологічного мінімуму споживання і мінімуму необхідних послуг, в першу чергу для дітей та непрацездатних громадян та забезпечення абсолютної прозорості її функціонування.
- визначення реального прожиткового мінімуму та встановлення мінімальної пенсії з коефіцієнтом 1,2 до цього мінімуму, а максимальної, що сплачується за рахунок солідарної частини внесків з коефіцієнтом 5;- встановлення межі активів та накопичень, на основі яких призначається пенсія, що сплачується за рахунок солідарної частини внесків.Базою для реалізації Концепції є напрацювання ВГО «Українська стратегія», а саме пакет законопроектів щодо запровадження єдиного соціального внеску та оптимізації діяльності фондів соціального та пенсійного страхування.