logo-en shapca chess

Our Team

 

pinchuk 1 Anatoliy Mykolayovych Pinchuk – President
musiyaka Viktor Lavrentiyovych Musiyaka — Executive Board member
gorbach Volodymyr Anatoliyovych Gorbach — Executive Board member
marcov Igor Georgiyovych Markov — Head of Audit Commission
bondarenko Valeria Bondarenko — Creative Director
 

Creative website
Creative website